Fotogalerie SvatebnÝ veletrh 2009 Praha - Hotel Diplomat

MˇdnÝ p°ehlÝdka svatebnÝch salˇn¨ DianthÚ, Naive, Natali, White Leaf Boutique, Brigit, Shelly a Sofia.

MˇdnÝ p°ehlÝdka SvatebnÝ veletrh Praha 2009 - hotel Diplomat
Fotografoval: Milan Kryl | Pictures from Prague